Inngang og litt av uteområde på Lindebakken BarnehageLitt om Lindebakken Barnehage

Lindebakken Barnehage er en en-avdelings barnehage med plass til 23 barn, i alderen 1-6 år. Barnehagen er en ideel stiftelse som er drevet av foreldrene.

Lindebakken barnehage ble startet av en gruppe foreldre høsten 1989, alt arbeid i oppstartsfasen ble gjort på dugnad. Barnehagen lå da på Ullerud, i gamle Teknisk etats lokaler. Disse lokalene ble leiet av Frogn kommune, og da avtalen gikk ut ville kommune bruke lokalene til annen drift.
Det ble da vedtatt at det skulle bygges ny barnehage. 1.februar 1995 flyttet derfor Lindebakken barnehage inn i nye lokaler på Skorkeberg, som også leies av Frogn kommune.

Barnehagen bruker også språkposer bevist.

Bruk av bilder som dokumentasjon er en selvfølgelig del av arbeidet.

I Lindebakken barnehage er satsningsområdene friluftsliv/uteliv og språk.
Barnehagen bruker aktivt nærmiljøet, og har egen leierplass hvor det er faste turdager 3 ganger i uken.